Sentralbanksjefen har fått et klassisk pest eller koleravalg i fanget. Han bør øke renten for å bremse husholdningenes reetablerte låneiver og boligeufori. Men øker han renten, risikerer han å skyve mange bedrifter utfor stupet.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem har et inflasjonsmål som styringsmandat for renten. Inflasjonspresset i 2010 er neppe en god grunn for å øke renten nå. Likevel er det mange stemmer som varmt anbefaler renteøkning allerede i høst. Begrunnelsen er særlig den siste tids prisøkning i boligmarkedet.

Selv om det er vanskelig å være veldig bekymret, er det klart risiko for at boligprisene nå øker for mye og for fort. I og med at arbeidsledigheten ikke har steget mye, husholdningene har opprettholdt sitt inntektsnivå, har det kraftige rentefallet gitt svært mange husholdninger nye økonomiske muskler som pumper opp boligprisene. For å dempe dette, burde renten vært høyere. Sagt på en annen måte, siden stort sett alle som hadde jobb har jobb, trenger ikke husholdningene dagens lave rente.

Men som alltid har sentralbanken mange hensyn å ta. Kløften mellom sektorene i norsk økonomi er kanskje større enn noen gang. Deler av næringslivet er fortsatt avhengig av lav rente, og særlig eksportindustrien. I bakgrunnen truer nemlig en sterkere krone hvis Gjedrem kliner til med en særnorsk renteøkning. En internasjonal investor vil fristes av et høyere rentenivå i Norge, norske kroner blir mer attraktivt og da vil kronen stige i verdi. For alle som lever av å selge varer til utlandet, er dette gift. Når utenlandske forbrukere i utgangspunktet har problemer med å kjøpe dyre norske varer, blir det ikke bedre av at en sterkere krone gjør varene enda dyrere.

Gjedrem kommer definitivt ikke til å få hjelp til å øke renten av våre handelspartnere med det første. I EU frykter man at arbeidsledigheten skal fortsette å øke. I Sverige opererer finansministeren med nye prognoser som viser at den svenske arbeidsledigheten skal over 11 % både i 2010 og 2011.

Derfor har om mulig Gjedrem mindre slingringsmonn enn han har hatt tidligere. Litt kan han nok øke renten, men ikke nok til å bremse norske husholdningers nye boligappetitt. Han må ha hjelp. Det nærliggende er å håpe at bankene tar det ansvaret. Det vil si at bankene faktisk gjør det de sier at de gjør, nemlig stresstester lånekunder med rentenivå godt over normalrenten på om lag 6 % før de innvilger nye lån i disse dager. Det høres nesten for godt ut til å være sant. La oss håpe at det er sant likevel. For hvis husholdningene tåler rente opp mot 9-tallet, er det ingen grunn til bekymring. Da gjør det ikke noe om renten er lavere enn nødvendig en god stund fremover.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende