Boligprisene fortsetter opp. Hittil i år er de steget 16 %. Mange mener dette er alt for mye og ønsker å dempe prisgalloppen på boligmarkedet. Hvis du blir spurt, hvordan vil du dempe boligmarkedet: En ny boligskatt, intet rentefradrag eller statlig regulering. Lever din stemme her.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem holdt nylig et foredrag der han ba om at det innføres en ny boligskatt i Norge. Kombinasjonen av fullt rentefradrag, ingen skatt på verdistigning og lav formuesverdi på bolig, mener Gjedrem fører til overinvestering i bolig. Dette er en subsidiering av dem som eier fremfor å leie, og han frykter at hver generasjon kommer til å oppleve et boligkrakk hvis vi ikke gjør noe med dette.

Det er mange som har foreslått ulike løsninger for å gjøre boligmarkedet mindre hett. Enkelte har til og med leflet med idéene om å gjeninnføre offentlig regulerte boligpriser. Vi har hatt det før. Helt frem til midten av 80-tallet var de aller fleste borettslagsleiligheter prisregulert. Du fikk ikke lov å selge leiligheten din for mer enn innskuddet du selv hadde betalt.

Andre, artikkelforfatteren inkludert, har foreslått å gjøre annen sparing mer skattegunstig slik at bolig ikke alene er den eneste og grovt skattefavoriserte spareordningen vi har. Det vil trekke mer penger bort fra boligmarkedet og over i annen sparing. For at staten skal gå i null på et slikt tiltak, måtte man trolig økt andre skatter. For eksempel i kombinasjon med å gjeninnføre en boligskatt.

Selv sitter selvfølgelig Gjedrem på muligheten til å påvirke husholdningene gjennom renten. Han kan øke renten. Men, som ha selv sier, dette kan få noen alvorlige konsekvenser. Renten må økes mye, sier han, for å dempe husholdningenes etterspørsel og boligmarkedet. Kanskje så mye som et par prosentpoeng. Men da vil kronekursen fyke i taket med de store problemene dette vil føre til for norsk næringsliv.

Atter andre har foreslått å fjerne fradragsmuligheten for renter i selvangivelsen. De fleste som har tenkt rundt dette, ønsker å beholde rentefradraget for lån opp til et visst nivå. Renter fra gjeld over dette lånenivået, skal dermed ikke gi skattefradrag. Beløp som har vært nevnt er 2,5 million kroner. Alle som har gjeld som overstiger dette, vil dermed ikke få fradrag for rentene som stammer fra lånebeløpet som overstiger 2,5 million. Ideen med dette, er at man ønsker å begrense folks appetitt på gjeld og dermed dempe budrundene i boligmarkedet.

Alle løsninger har som mål å dempe et hett boligmarked før det blir for hett og et nytt boligkrakk er et faktum. Og alle løsninger har noen klare ulemper. Men man kan også spørre om et eventuelt boligkrakk er et problem. Bør det være statens oppgave å sørge for at boligkjøperne ikke går skoene av seg? Dessuten er det på ingen måte sikkert at vi får et nytt boligkrakk selv om man ikke gjør noe. Boligkjøperne kan meget vel vite sitt eget beste. Og kommer krakket, vil ulykken være selvpåført.

Jeg er nysgjerrig på hva dere lesere mener. Send meg en kommentar og lever en stemme ved å følge linken under. Hvis dette er alternativene, hva velger du?

1. Innfør ny boligskatt, men reduser skatt på inntekt
2. Innfør ny boligskatt, alt annet likt
3. Innfør ny boligskatt og gi skattegoder til annen sparing
4. Øk renten
5. Fjern rentefradraget for lån over 2,5 million
6. Ikke gjør noe, de som rammes av et boligkrakk har uansett skylden selv

Klikk deg inn hit for å stemme. Kommentere gjør du i kommentarfeltet under. 
 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende