Hvorfor er Lundteigen så fortørnet over at Bjarne Håkon Hanssen vil selge sin kunnskap til næringslivet som ønsker å fremme sine interesser? Selv sitter jo Lundteigen på tinget som ren bransjelobbyist for en utvalgt næring. 

En av dem som har reagert sterkest på at Bjarne Håkon Hanssen har valgt å bli lobbyist, er senterpartiets Per Olaf Lundteigen. Slikt gjør man bare ikke, sier finanskomitémedlemmet Lundteigen til Dagbladet. Lundteigen mener Hanssen bidrar til å «rive ned synet på rett og galt», og at jobb-byttet er misbruk av politisk tillit for å tjene penger.

Jeg skal ikke mene så mye om Bjarne Håkon Hanssens jobbytte, kjærlighetsliv eller selvpålagt karantene. Det er godt mulig han har brutt karantenebestemmelsene, men la nå mannen i alle fall få en rettferdig gjennomgang av det såkalte karanteneutvalget før vi kapper av hodet hans og stenger nettsidene til First House.

Det jeg derimot finner merkelig, er alle som sitter godt plassert i sine glasshus og kaster stein. Først blant sine likesinnede har Per Olaf Lundteigen vært. Lundteigen er jo også lobbyist for en utvalgt næring, nemlig landbruksnæringen. Ikke bare er Lundteigen lobbyist for bransjen, har er til og med valgt inn på tinget nettopp for å fremme denne bransjens sak.

Mens de aller fleste andre næringer må kjøpe dyr medierådgivning for å få sitt syn presentert for i utgangspunktet skeptiske stortingsrepresentanter, har landbruket sitt eget parti på tinget. De trenger ikke kjøpe slik bistand, Lundteigen vet jo allerede hvilke problemer de sliter med. Han er bonde selv. Og denne makten bruker Senterpartiet friskt for å skaffe bedre vilkår for næringen partiet representerer. Partiet, og dermed også bondenæringen, sitter til og med en representant i regjeringens innerste kabinett. De har plassert en lobbyist blant de for tiden tre mektigste politikerne i nasjonen.

Det er godt mulig det ikke er noe galt i at en næring er representert med et eget politisk parti. Det er dog ikke så mange eksempler på det etter at hvalfangerpartiet ble stemt ut. Men det forekommer meg litt underlig at Lundteigen ikke ser denne litt uheldige koblingen selv. Kanskje han rett og slett er blitt for vant til at det skal være slik?

Jeg finner hans bruk av høygaffelen mot Bjarne Håkon Hanssen uspiselig. I min verden er det ikke mye forskjell på å bruke sin regjeringsdeltagelse og stortingsplass til å kjempe for en næring på bekostning av andre næringer og gode formål, enn det er å selge sin regjerings- og stortingskompetanse til andre næringsgrener som er nødt til å bruke en slik kanal for å fremme sitt syn og sine interesser. Og hvis jeg måtte velge det mest kritikkverdige, kommer ikke Lundtegien godt ut.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende