Når skal vi lære? I bank, forsikring og finans er vi alle et nummer i rekken. Lojalitet blir ikke belønnet. Glem det, utnytt heller din kundemakt er mitt råd.

Aftenposten har i dag et glimrende oppslag som viser hva lojalitet er verdt i innen forsikringsbransjen. Saken handler om de tidligere Storebrand og senere IF-kundene ekteparet Melvold. Siden 1966, faktisk før jeg ble født, har de vært forsikringskunder i samme selskap. Forrige vinter klarte både han og kona å bulke bilen. Det resulterte i to forsikringsoppgjør. Melvold var innstilt på at premien kom til å øke på grunn av bonustapet, men fant ut at premien for bilforsikringen økte om lag 4000 kroner mer enn bonustapet skulle tilsi. Det som etter Melvolds syn er enda rarere, er at premien for husforsikringen også økte med om lag 50 %. I følge ekteparet har IF forklart det ganske kraftige prishoppet med en helhetsvurdering av deres skaderisiko. Selskapet har også gitt uttrykk for at de to bilskadene gjør det mer sannsynlig at de også vil få flere skader i hjemmet. Paret ble, fortsatt ifølge dem selv, oppfordret til å se seg om etter et annet forsikringsselskap.

Saken er av Aftenposten godt dokumentert. Det er ingen grunn til å tro at ikke det eldre ekteparets forsikringer er kraftig priset opp som følge av bilskaden og noe annet smårusk de senere år. Dem som trodde at det fantes et slags toveis lojalitetsbånd mellom kunde og forsikringsselskap, bør igjen revurdere den oppfatningen. Etter at Melvolds har vært lojale kunder i 43 år, blir de nærmest sagt opp som kunder. Det svir.

Det kan tenkes at IF har rett. At det faktisk er slik at risikoen for de to er økt. Ingen er bedre på å beregne skaderisiko for sine kundegrupper enn nettopp forsikringsselskapene. Overskudd eller underskudd i selskapet avhenger av at det klarer å beregne risiko og dermed pris pr kunde så riktig som mulig. Likevel vil nok de fleste mene at økningen Melvolds opplevde, og det faktum at et annet selskap er villig til å overta deres kundeforhold med en premiebesparelse på om lag 12 000 kroner, er en forholdsvis kynisk reaksjon fra IF hvis man tar ekteparets lange kundeforhold med i betraktningen. Men det dokumenterer et poeng vi i Dine Penger har forsøkt å bringe til torgs gang på gang. Det finnes ingen viktige fordeler av å være lojal kunde i finansverden.

I bank, forsikring og finans er du og jeg et nummer i rekken. Innen forsikring er vi er tall og fakta i en database knyttet til vår skadehistorie, hvilken gruppe vi tilhører, hvor gamle vi er, hvor vi bor og en rekke andre opplysninger som statistisk sier noe om vår skaderisiko. Prisen bestemmes deretter. De aller fleste selskap har en forretningsmodell der de priser nye kunder lavt, det er vel derfor ekteparet sparte såpass i et nytt selskap, og så skrus prisen riktigere (dvs høyere) etter hvert.

Ingen må tro at et selskap ofrer ditt lange kundeforhold en tøddels tanke. Du finner ingen aktuar som sier: ”Vi risikerer å få flere skader på det Melvold-ekteparet fremover så prisen må opp. Men siden de har vært kunder her i 43 år, synes jeg vi skal prise polisene deres lavere enn risikoen skulle tilsi. Som et slags takk for lang og tro tjeneste”. Det har ikke skjedd, og det kommer ikke til å skje.

Det du skal bruke denne informasjonen til, er å sjekke hvor du kan få lavest pris. Det er din plikt som forbruker. Å be om forsikringsanbud er enkelt. Samle dine forsikringer, det vil si kravspesifikasjonen, og send dette til et par selskap eller bruk nettkalkulatorene deres. Da får du et prisilbud. Selve byttejobben er det det nye selskapet som tar seg av. Innen forsikring kan kvalitet være et poeng, med det vet du ingenting om før på selve skadetidspunktet. Derfor må du anta at alle selskapene er like mye/lite kranglete i et eventuelt oppgjør. Finn den laveste prisen, punktum.

Skal du ha lån, er det enda enklere. Lån er verdens kjedeligste produkt, men har verdens enkleste prising. Kvalitetsforskjell på lånte kroner? Tror ikke det. Du skal bli kunde hos dem som tilbyr deg det laveste tallet bak ordene «Effektiv rente:». Verre er det ikke.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende