Nederland har tydelig mer enn Sven Kramer. De har en samferdselsminister jeg mener hele samferdselskomitéen på Stortinget raskt bør booke et møte med. Camiel Eurlings heter mannen, og hans departement har et forslag jeg har bedt norske myndigheter utrede i snart 10 år. Fra 2012 ønsker man å fjerne alle engangsavgifter og årsavgifter på bil i Nederland. I stedet innføres det et veiprisingssystem der billistene skal betale for hver kjørte kilometer. Forslaget er foreløpig ikke vedtatt i parlamentet, men omtalt av mange etter at NTB meldte om det fredag. Blant annet her.

Camilen Eurlings, nederlandsk samferdselsminister, foreslår å skrape alle gamle bilavgifter og kun innføre en avgift for å bruke bilen. (Foto: Scanpix)

Til ulike medier sier omtalte Eurlings at dette ikke skal bli et system for at staten skal melke befolkningen. Selv om detaljene i det nye opplegget ennå ikke er helt klare, viser foreløpige beregninger at 6 av 10 billister i Nederland vil tjene på omleggingen, i følge Eurlings.

Så kjære politikere, både samferdselsminister Kleppa, samferdselskomité og miljøminister Solheim, reis og snakk med denne mannen. Hvis dere alt har gjort det, kopier forslaget hans. Dette er nemlig et system jeg mener dere alvorlig bør vurdere også for Norges del. Jeg frykter dog at norske politikere, når det kommer til stykket, helst bare vil drive med uforpliktende miljøpreik. I virkeligheten blir det lite handling. For særlig når det gjelder bilavgifter, tvilholder norske politikere på vårt utdaterte system med skyhøye avgifter som ikke er knyttet til om bilen ruller eller står stille. Men inntektene fra dette systemet er så store at norske politikere trolig nødig vil gi slipp på dem. Riktignok er det blitt en bitteliten omlegging. Fastavgiftene er nå litt lavere hvis motorteknologien er miljøvennlig, men det monner selvfølgelig ikke. Engangsavgiften og omregistreringsavgiften er fortsatt skyhøye. 

Jeg er ikke veldig opptatt av hvilke typer kjøreavgifter vi eventuelt skulle innført. Jeg er mest opptatt av at vi i første omgang i alle fall tør å diskutere en radikal omlegging av vårt håpløse avgiftssystem for biler. Kjøper du en helt ordinær ny bil, legger du fort igjen 100 000 kroner og oppover i rene avgifter i statskassen. Kjøper du en bruktbil, må du ut med noen titusener i omregistreringsavgift. Hvert bidige år blir du avkrevd årsavgift. Alle disse tre avgiftene har det felles ved seg at de må betales uansett om bilen står i garasjen eller brukes. Ja, det er forurensende å lage en ny bil. Men de fleste er enige om at det er utslipp som følge av kjørte km som er den største miljøtrusselen knyttet til bil, og som vi må gjøre noe med raskt.

For hvis ønske er å få oss til å kjøre mindre, har vi i Norge skrudd sammen omtrent det perfekte system for å oppnå det motsatte. Bil i Norge er så dyrt at når du først har kjøpt den, vil du bruke den mest mulig. Du får et stort verditap i kroner uansett om du kjører mye eller lite.

Derfor har jeg foreslått akkurat det man nå gjør i Nederland, fjerner engangsavgiften, som også gir et mva-tap, omregistreringsavgiften og årsavgiften. Bort med dem! La en ordinær familiebil koste noe de fleste har råd til. Innfør deretter en eller annen form for økt avgift på å bruke bilen. Det er mange måter å gjøre dette på: Økt drivstoffavgift, ren veiprising gjennom en kilometeravgift eller for eksempel rushtidsavgifter i bomringer. Disse kan også vris i retning av at det skal være dyrere å bruke biler som forurenser mest. Jeg har skrevet om dette mange ganger tidligere. Blant annet her og her.

Jeg har tatt opp dette poenget med politikere fra tid til annen. Stort sett har jeg blitt møtt med et skuldertrekk. I en TV-debatt raljerte Per Kristian Foss over hvor dramatisk dette ville vært for de som allerede hadde kjøpt ny bil og betalt engangsavgift. Vel, det er fullt mulig å innføre et slikt nytt system over litt tid og lage skikkelige overgangsordninger. Det er løsbart om man vil.

Heller ikke de såkalte miljøvernorganisasjonene har brydd seg nevneverdig om å i det minste ta opp en slik omlegging til debatt. Alle later til å være for litt mer veiprising, litt høyere drivstoffavgifter og litt mer rushtidsavgift, og samtidig beholde eller flikke litt på de skyhøye engangsavgiftene. I praksis vil de bare ha litt mer penger i statskassen og kalle det miljøvennlig. Saken er den at siden vi har ekstreme eieavgifter, er det selvfølgelig umulig å prise opp bruken av bilen nok til at det monner og endrer folks bilvaner. Derfor er det nå interessant å se hva som skjer når et land i Europa faktisk vedtar en slik radikal omlegging av avgiftssystem for bil og hvilke effekter et får. En ting er jeg i alle fall sikker på, bruk av bil vil gå ned fordi den enkelte vil ha økonomiske incentiver for å kjøre mindre. Du vil kunne ha en fin bil i garasjen som du bruker når du må, men spare penger på å kjøre kollektivt i hverdagen. Det vil med andre ord være markedet som sørger for mindre forurensning. Kan det være at det er nettopp det politikere og pressgrupper ikke kan akseptere?

Siden norske fastavgifter på bil er så ekstreme, har vi samtidig et handlingsrom som savner sidestykke hvis vi ønsker å vri avgiftene fra kjøp til bruk. Det er fullt mulig å lage et system som vil gi de aller fleste en mye bedre og mindre forurensende bil, til en lavere pris, som de likevel vil ha råd til å bruke like mye som før. Men som de sannsynligvis vil bruke mindre fordi man kan lese av i lommeboken hvor lønnsomt det vil være å kjøre kollektivt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende