Både den svenske og norske regjeringen sier nei til Fotball-EM. Det er klokt. Fotballforbundet bør heller få et mindre beløp, bruke det til gode trenere og flere kunstgressbaner for barn og unge. Dermed kan vi bli med i EM hver gang, og ikke bare denne ene gangen hvor vi planla å arrangere det.

Jeg skrev om arrangement her. Mitt hovedpoeng er at dette er feil pengebruk fra fotballens side. Et EM vil øke fotballinteressen kraftig og mange flere vil ønske å spille fotball, sier fotballforbundet. Hæ? Omlag hvert eneste barn prøver seg en eller gang på fotballbanen. Min påstand er at vi ikke går glipp av et eneste talent på grunn av fravær av fotballinteresse. Jeg tror fotballen mister talentene sine fordi man mangler gode treningsforhold for barna og gode trenere til dem. Det er dette Fotballforbundet bør satse på. Ikke et prestigearrangement som koster utrolig mye penger og som ikke gjør oss et hakk bedre i fotball. Hadde man valgt å satse på EM, blir det mindre penger på annet. Eller sagt på en annen måte, det ville blitt verre å få mer av samfunnets midler til bredde hvis man hadde fått 7-10 milliarder til eliten.

Det eneste som er sikkert vedrørende økonomien i et slikt arrangement, er at kostnadene blir høye. Det er mulig Fotballforbundet har klart å estimere omlag riktig kostnadsside, men det er ikke det mest sannsynlige. Nesten alle slike budsjetter hittil i historien har vist seg å sprekke så det synger. Inntektssiden er beheftet med enda mer usikkerhet. Jeg anbefaler alle å lese denne rapporten fra økonomene som regnet seg frem til at EM var en god investering.  Der fremkommer det nemlig at de aller fleste mulige inntekter knyttet til EM er mildt sagt temmelig usikre. For eksempel forutsetningen om 1,1 million fotballturister som legger igjen 3 millioner overnattingsdøgn i løpet av EM. Sosialøkonomene skriver selv dette om inntektssiden i deres regnestykke: “Vi understrekker at det er stor usikkerhet heftet ved slike anslag”.

I går kom rapporten fra Econ som var svært kritisk til rapporten nevnt over. Også Econs rapport har vært utsatt for kritikk fordi noen mener den ser bort fra den samfunnsøkonomiske nytten av arrangementet. Etter mitt syn er det enkelt å se bort fra denne størrelsen i dette tilfellet. En viktig post i den samfunnøkonomiske nytten var nemlig vår teoretiske betalingsvilje for folkefesten. Man spurte seg hva vi ville vært villige til å betale for å få denne festen. Forskerne har estimert det til 2,5 milliard kroner. Denne summen inngår på inntektssiden i regnskapet og var den største inntektsposten i EM-budsjettet. Det kan kanskje virke underlig for noen, men slike størrelser inngår i det samfunnsmessige regnskapet. Og det er til og med mulig det er riktig at vi teoretisk er villig er til å betale 2,5 milliarder kroner for folkefesten rundt Fotball-EM. Men det man velger å se bort fra, er vår teoretiske betalingsvillighet for det vi får hvis vi bruker EM-pengene på noe annet.

Er dette den beste måten vi kan bruke/investere mellom 7 og 10 milliarder av samfunnets midler på? Mitt svar har vært og er nei. Hvis fotballen skal få mer penger og pengene skal gjøre nytte for seg, bør det gå til satsing på barn og unge. Ønsker fotballforbundet at vi skal bli en bedre fotballnasjon, må barn og unge få bedre trening tidligere. Gevinsten med det kan bli at vi får være med å spille EM og VM mye oftere og europacup hvert år, og ikke bare få leke med de store denne ene gangen hvis vi arrangerer festen selv. Kanskje vi sogar kan ha noe å bidra med i slike sammenhenger og nærme oss en finale en gang. Det har jeg høy betalingsvillighet for. Så vidt jeg husker satt det ingen nevneverdig demper på folkefesten her hjemme at det var i Frankkrike, og ikke på Lillestrøm, at Rekdal satt inn straffesparket mot Brasil sankthansaften 1998.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende