Det er vanskelig å være sentralbanksjef. Neste onsdags rentemøte er intet unntak. Jeg tipper Gjedrem venter med renteøkning til over nyttår, men det skal du se bort fra. Du bør feste blikket minst ett år ned i løypa, og der er boliglånsrenten minst 4,5 %.

Når økonomer skal vurdere ståa i et lands økonomi, bruker man såkalte ledende indikatorer. Dette er makrotall som beskriver for eksempel arbeidsmarkedet, råvarepriser, spørreundersøkelser for å avdekke fremtidstroen blant bedrifter og husholdninger, industriproduksjon, ordresituasjonen i næringslivet, handel, pengemengden, rentene, internasjonal handel og bruttonasjonalprodukt. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, har bakt mange slike indikatorer inn i ett tall eller indeks. Denne indeksen kaller de Composite leading indicators (CLIs). Ideen er å forsøke å finne en indeks som viser utviklingen fremover i det enkelte lands økonomi og i OECD-området som helhet. Når indeksen snur, altså fra for eksempel å stige til å falle, indikerer det enten en periode med lavere vekst eller i verste fall negativ vekst i økonomien. Motsatt, når indeksen snur fra fall til å stige, indikerer det stigende vekst fremover og bedre tider. Og nå peker pilene i retning av bedre tider.

I dag la OECD frem oktoberindeksen (det er alltid litt etterslep på slike størrelser, det tar tid å hente inn og bearbeide tallene). Det viktige poenget er at indeksen peker ganske skarpt opp for alle land og områder man ser på. Det gjelder Kina, USA, Japan, Frankrike, Tyskland, Italia, UK, Brasil, Canada, India og Russland. Og det gjelder like mye når man ser på hele OECD-området, der Norge er ett av 29 land som inngår. Konklusjonen er med andre ord entydig, det blir økt økonomisk vekst i 2010.

Nå kan man si at denne veksten kommer fra et svært lavt nivå. I mange land rundt oss er det fortsatt store økonomiske utfordringer etter den verste globale økonomiske krisen på 50 år. Men, poenget er at det ser ut til å gå bedre over hele fjøla med noen få unntak. Og da må du regne med at et annet tall også kommer til å stige over hele fjøla, nemlig renten.

Rentene vil stige, men den stiger riktignok også fra ekstremt lave nivåer. Over hele verden har rentene blitt satt i kjelleren det siste halvannet år. Fra styringsrente på 0,25 i USA og Sverige, via en rente i UK på 0,5 og i EU på 1, har vi i Norge for tiden en styringsrente på 1,5. Lenger øst og syd, er Australia for tiden rentehauk med en styringsrente på 3,75 %. Rentene vil nok bli liggende lavt en god stund ennå, men vær ikke i tvil, tiden for hyppigere renteøkninger nærmer seg med stormskritt. Allerede neste onsdag kan Norge få en renteoppgang fra 1,5 til 1,75 %. Jeg tror det kommer først i februar, men som nevnt over, det skal du se bort fra. Blikket ditt skal festes lenger ned i løypa. Og hva kan vi finne der?

Norges Banks rentebane, der Norges Bank selv spår den fremtidige renten, indikerer en styringsrente på nærmere 3 % ved utgangen av 2010 og 4 % ved utgangen av 2011. Oversatt til boliglånsrente betyr dette en boliglånsrente om ett år på om lag 4,5 % og om lag 5,5 % om to år. All den tid det profesjonelle rentemarkedet viser en utvikling som for tiden ikke er langt unna Norges Banks anslag, må vi anta at dette er gode anslag for boliglånsrenten fremover.

Det kommer alltid overraskelser, det er sjelden fremtiden blir slik vi spår den. Det gjelder ikke minst økonomiske nøkkeltall. Ser vi på det som skjer nå, er min vurdering av det er litt mer sannsynlig at renten stiger mer enn det som er indikert enn motsatt. Det betyr med andre ord at jeg mener det er på høy tid å innrette privatøkonomien slik at man tåler et normalrentenivå som betyr boliglånsrente mellom 5 og 6 %. Spørsmålet er ikke om det kommer til å skje, spørsmålet er når det skjer. Den foreløpige indikasjonen er at det skjer om lag midtveis i 2011.

For den som har mye gjeld og synes dette fremtidsbilde er svært skremmende fordi du får problemer med renten, er det likevel “håp”. Det avdekkes for tiden størrelsen på og eventuelle konsekvenser av, gjelden i enkelte land. Land som Hellas og Spania synes å være såpass forgjeldet at det er en reell sjanse for at de kan vakle på kanten av stupet. Skulle slike land “falle” vil det skape nye sjokkbølger i verdensøkonomien generelt, og i europeisk økonomi spesielt. Enhver slik krise vil holde veksten og rentene nede, og dermed også påvirke boliglånsrentene fra Lindesnes til Nordkapp.

Men som sagt, jeg tror man skal planlegge for 4,5 % i 2010 og 5,5 % i 2011.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende