Gi blaffen i forbrukerne, leve landbruket!

(Bidragsyter og medskribent: Geir Ormseth)

Det nye energimerkingsopplegget av boliger som skal iverksettes 1. januar, skulle offentliggjøres onsdag. Det skulle gi boliger karakter basert på energibruk hvor A er best og G er dårligst. Hele det tekniske beregningsopplegget er ferdig laget og utprøvd. Men forskriftene ble overraskende ikke godkjent, stoppet av olje- og energidepartementet. Årsak: Pellets kommer for dårlig ut! Bioenergibransjen reagerte.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen lar landbrukslobbyistene stoppe ordningen som hans eget departementet satte i gang. Resultatene ga nemlig feil svar på landbruksnæringens egen boligenergi, såkalt pellets. Dermed vurderer departementet å endre spillereglene slik at pelletsen kommer bedre ut. Når olje- og energiministeren er vår tidligere landbruksminister som sitter i regjering med Senterpartiet, blir tydeligvis landbruksinteressene viktigere enn forbrukernes interesser. For det er forbrukerne som blir taperne om den nye ordningen med energimerking skal trikses med for å gi «riktig» resultat for en pressgruppe. Samtidig vil den da gi feil informasjon til boligkjøperne.

Den ferdig utviklede energimerkingen viser nemlig at varmepumpe kommer best ut, pellets dårlig. Pellets kommer faktisk dårligere ut enn panelovner, ifølge uttalelser i DN i dag. Dette har jo Dine Pengers beregninger vist i mange år. Men politikerne har latt seg fotografere ved siden av en politisk korrekt pelletskamin. Da blir det vanskelig å svelge at pelletsen ikke var så energiøkonomisk likevel. Pellets er jo distrikt og landbruk på en gang. At bransjen har økt prisene på pelletsen kraftig hvert år de siste årene bidro nok også til å ødelegge regnestykket. Nå man selv bidrar til å ødelegge økonomien, kan man ikke komme i etterkant å si at økonomi ikke skal telle.

Det var Olje- og energidepartementet som bestemte at det var boligens energiforbruk som skulle gjelde, ikke et klimaregnskap. Og det var dette som var mandatet til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som nå har laget beregningsopplegget for energimerkingen. Men nå gjør departementet kuvending og vurderer å endre på spillereglene når landbrukets egen biovarme kommer dårligst ut.

Ordningen, før den blir endret, var et glimrende verktøy for forbrukerne. Den ville nemlig vist hvilken energikarakter en bolig får avhengig av hvilken eller hvilke varmekilder boligen har. Dermed kunne boligkjøperne få økonomiske motiver for å velge lavenergi siden man vet at man sparer penger på å velge en C-bolig fremfor en D-bolig. Det var her pellets kom dårlig ut. Eksemplene viser at en bolig med varmepumpe kan få karakteren B, har samme bolig pellets, er energieffektivitetskarakteren D.

Nå ønsker biobransjen å forkludre. Og det er to alternativer som skisseres, ifølge DN. Det ene trikset er at alle varmeopplegg skal bedømmes likt, slik at det kun er boligens isolasjon som teller. Man skal altså lukke øynene for om boligen har varmepumpe eller pellets. Når fakta ødelegger, er det altså best å lukke øynene. Det er, i følge biobransjen, ”urettferdig” at andre oppvarmingskilder er mer energieffektive enn pellets og da skal alle bedømmes likt!

Den andre mulige løsningen er at pelletens karakter skal oppjusteres ved at det tas hensyn til miljøvennlighet, at pellest er mer miljøvennlig enn strøm. Men dette blir en veldig lang diskusjon. Er pellets bedre enn norsk fossekraft? Kanskje hvis det er snakk om marginalforbruk i utvalgte perioder, høyst sannsynlig nei hvis vi ser på totalen. Husk at politikerne og NSB for eksempel, alltid understreker hvor miljøvennlig togtransport er.

Men en slik karakter gir ikke lenger boligkjøperen økonomisk informasjon, bare delvis, den gir en blanding av økonomi og miljø, en bastard. Dermed vil jo hele ordningen gi forbrukerne en tåkelagt karakter. Antagelig vil hele ordningen da bli en kuriositet. Det er synd. Ordningen som NVE laget var nemlig meget god og nyttig for forbrukerne.

Kanskje et kompromiss kan bli to karakterer? En for energibruk og en for miljlø. Et svanemerke og et økonomimerke. Det er vel liten tvil om hva forbrukerne ville brydd seg mest om. Det er økonomien som teller når man kjøper bolig.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende