Siden han ikke belaster det norske samfunnet akkurat nå, mener Torbjørn Jagland det er riktig at han ikke skal betale skatt. Betyr det at spleiselag, fellesskap og samhold er noe som kan skrus av og på?

I hele sitt politiske virke har Torbjørn Jagland stått på barrikadene og messet om samfunnets spleiselag, om viktigheten av at vi alle bidrar for å dekke fellesskapets kostnader og at den som tjener mest også skal bidra mest. I en kronikk i Aftenposten i dag, bryter han fullstendig med alt han tidligere har stått for i skattepolitikken. En streng tolkning av det han skriver, er at han nå ikke bare forlater idéen om et progressivt skattesystem (stigende skatteprosent når inntekten øker), og heller ikke at han er for et flatt skattesystem (samme skatteprosent uavhengig av inntekt). I og med at han mener det er greit at han ikke betaler skatt så lenge han ikke belaster det norske samfunnet, argumenterer han i praksis for et såkalt hodeskattsystem. Det vil si at vi tar kostnaden for å drive samfunnet til enhver tid, og deler på det antall skattepliktige hoder som påfører samfunnet denne kostnaden til enhver tid. Det vil si at både uføretrygdede og skipsredermilliardærer skal betale nøyaktig det samme. 

Jeg gir egentlig et langt gjesp for at Jagland ikke betaler skatt til Norge. Hadde Jagland sagt «Dette er internasjonale avtaler fra 40-tallet, jeg kjente ikke til det før jeg fikk arbeidskontrakten, jeg synes det er for galt at jeg med en slik inntekt ikke skal bidra med skatt til et eller annet fellesskap og jeg skal som leder i Europarådet ta opp saken», skulle jeg sammenlignet ham med en fotballspiller som frivillig går til dommeren og innrømmer at målet var hands. Når man leser hans argumentasjon i Aftenposten, fremstår han mer som Maradona: Ja det var hands, men det var Guds hånd og dermed er det greit.

Jagland forsvarer sin nullskatt med at det ikke er nullskatt, han bidrar med en trygdepremie og sykeforsikring til Europarådet. Vel Jagland, dette er en svært liten andel av det man normalt bidrar med til et fellesskap. Trygdepremien er for å opparbeide pensjonsrettigheter og sykeforsikringen hvis du blir syk. Men fellesskapet har litt andre kostnader utover over dette. Utdanning, forsvar, politi og rettsvesen og samferdsel er noen eksempler.

Og det er nettopp poenget med at han akkurat nå ikke belaster det norske samfunnet og at det derfor er greit at han ikke betaler skatt, som gjennomsyrer hele hans argumentasjon. I og for seg en helt grei tanke for de av oss som er liberalister og ønsker mindre stat og mer individuelt ansvar for egne kostnader, men oppsiktsvekkende for en mann av Jaglands politiske støpning. Det er jo nettopp solidaritet og fellesskap som har preget alt han har stått for hittil. Og særlig, har Jagland ment, bør folk som har avskyelig høye lønninger bidra mye mer enn alle andre. Jaglands nåværende lønn ligger vel om lag 5-6 ganger snittlønnen i Norge. Med andre ord vil han mene at en annen person med slik lønn bør bidra med mer enn trygdeavgift og privat helseforsikring.

Videre er Jagland opptatt av at den skatten han eventuelt skulle betalt, ikke ville gått til Norge likevel. I og med at ansatte i Europarådet skal være uavhengige, kan vi ikke betale skatt til staten vi kommer fra. Den skatten ville gått til Europarådet, skriver Jagland. Og de stortingsmedlemmer som tror at regjeringen kan skalte og valte med disse pengene som de vil, tar feil.

Maken til sludder. I og med at Europarådet blir finansiert av medlemslandene, organisasjonen har et årlig budsjett på om lag 1,7 milliarder norske kroner, ville skatt fra de ansatte redusert hva det enkelte land må bidra med. Så lenge de ansatte hadde skattet til Europarådet, ville pengene med andre ord tilfalt de ulike medlemsland i form av redusert medlemsavgift.

I og med at reglene ikke er slik, tar Jagland selv opp om han burde betalt skatt til Norge frivillig. Jagland svarer: «Skal Stortinget da vedta en egen lov for meg, og fastsette skatteprosenten i eget vedtak? Hvor stor synes Stortinget den skal være? Til hvilket formål skal den gå?». For det første, frivillig betyr at man ikke trenger en egen lov. Send penger Torbjørn, Jens trenger alle pengene han komme over for å nå i kapp handlingsreglen så fort som mulig. For det annet er ikke det å ha særskilte skattevedtak for enkelte grupper av arbeidstagere på noe som helst vis uvanlig i Norge.

Men det mest interessante spørsmålet hans er: Hvilket formål skal disse pengene gå til?
Hæ? Hvor mange statsbudsjett har Jagland vært med på å vedta? Hvis han er i tvil om hvilke formål vi bruker skattepenger til, er det betimelig å stille spørsmålet: Hvordan i all verden fikk du den jobben du har?

Etter å ha lest Jaglands kronikk, fremstår hans politiske budskap om solidaritet og fellesskap som ord uten innhold. Men der skiller han seg ikke fra de fleste andre. Solidaritet blir i praktisk politikk som oftest til solidaritet med seg selv og de som er mest like meg. Jagland lever slik sett opp til et sitat jeg synes er godt: Når en politiker sier vi er i samme båt, betyr det at du må ro.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende