Når Bergen setter Europarekord i dårlig luft, burde nasjonale myndigheter handle langsiktig og klokt. Panikktiltak lokalt i Bergen er kun kriseløsning.

Denne uken har en giftsky ligget over Bergen. Skyen skyldes at luften over byen fylles av avgasser fra blant annet biler og ikke skiftes ut pga fravær av vind og en uvanlig temperaturfordeling i de ulike luftlagene i høyden. Og plutselig får politikerne panikk. Underlig nok er den ekstraordinære situasjonen delvis skapt av politikerne selv. Det manglet ikke på advarsler da regjeringen i sin tid fikk det for seg at flere burde kjøre dieselbil. Trolig fordi man antok at CO2 utslippet ville bli mindre fra dieselbiler fordi biodiesel skulle redde oss fra drivstoff laget av olje. Det man glemte, var at i følge de som kan slikt, er den lokale forurensingen verre fra dieselbiler. Dieselbiler har ikke den samme katalysatorteknologien som bensinbiler, og derfor pumpes det ut mer partikler og den svært skadelige nitrogendioksidgassen fra dieselbiler. Det er mulig det er noen kjemikere og eksperter der ute som kan nyansere denne fremstillingen, men dette er i alle fall slik jeg har forstått forskjellen. Korriger meg gjerne, men du kan lese om dette her, her, her, her og her.

Det finnes én løsning som gjør at bilbruk vil gå ned, særlig i rushtiden: Gjør det mye dyrere å kjøre bil. Men siden norske politikere allerede har sprengmelket billistenes røde og såre jur tomme for penger gjennom avgifter for å kjøpe en bil (engangsavgifter, omregistreringsavgifter og årsavgifter), blir det revolusjon (les FRP regjering) hvis man innfører drivstoffavgift, veiprising eller rushtidsavgifter som monner. I min verden er det derfor en «no brainer» å skjønne hva man bør gjøre. Men det skjer ikke. I stedet gripes politikerne av panikk.

Første tiltak var gratis ekspressbusser i rushtiden. Det andre tiltaket var midlertidig å forby parkering på mange plasser i gatene, og kanskje stenge parkeringshus. Dette er midlertidig tiltak som selvfølgelig ikke blir akseptert av folk i det lange løp. Gratis kollektivtrafikk er neppe noe man kan opprettholde i det lange løp. Og kanskje er det ikke engang en stor nok økonomisk gulrot for å få bileierne til å kjøre kollektivt. Og det å fjerne parkeringsplasser er ueffektivt og løser kanskje ikke engang problemet. Jeg tipper at noen få dropper bilen, de andre kjører hvileløst rundt i byen for å finne en plass å sette den fra seg.

For meg er det mer enn merkelig at politikere ennå ikke har skjønt at den eneste måten man kan få folk til frivillig og permanent å kjøre mindre bil til og fra jobb, er å gjøre det mye dyrere. Og særlig i rushtiden. Selv ikke når en by som Bergen kveles i sine egne avgasser, er Stortinget villig til å fire på sitt eldgamle og håpløse avgiftssystem for biler som er preget av ekstreme avgifter for å eie en bil, og relativt sett lave avgifter for å bruke den. For å få til en omlegging slik at det blir dyrere å bruke bil, kan man ikke opprettholde ekstreme eieavgifter. Folk må ha bil. Og når man først har betalt blodpris for bilen fordi avgiftene er vanvittige, da vil folk bruke bilen sin. Løsningen er enkel. Jeg har skrevet om det mange ganger tidligere. Blant annet her der Nederlenderne velger å gå i en slik retning: Nemlig å flytte avgifter på bil bort fra å eie den, og over på å bruke den.

Omleggingen kan gjøres slik at det totalt sett ikke trenger å koste mer selv om du kjører like mye som før. Poenget er at gulroten for å kjøre mindre er en betydelig innsparing. En slik omlegging kan ikke skje over natten. Den må gradvis fases inn. Og det arbeidet bør startes raskt for å forhindre at vi trenger nye panikktiltak neste gang været skaper ekstremluft over norske storbyer..

Tips oss hvis dette innlegget er upassende