Mitt inntrykk av Utdanningsforbundets ledelse, aggregert over tid, er at de kommuniserer følgende: «Det er helt forferdelig å være lærer. Lønnen er elendig, yrket er hardt og lite verdsatt. Stort sett er vi mot alle nye forslag som kommer».

Jeg antar at Utdanningsforbundet synes dette er en grovt urettferdig kritikk. Men dette er mitt subjektive inntrykk av organisasjonen. Jeg kan ikke tenke meg noen andre som har gjort mer skade for rekrutteringen til læreryrke over år enn nettopp Utdanningsforbundet. Jeg finner det ubegripelig at alle de flinke, høyt motiverte og engasjerte lærerne jeg møter i skoleverket, holder seg med slik ledelse i sitt eget forbund. Senest i går fikk mitt inntrykk ekstra påfyll.

Byråden for skole i Bergen Kommune, Filip Rygg fra Krf, klinte til med et friskt forslag når han tiltrådte som byråd: «La oss lage en kåring og gi en pris til årets lærer i Bergen». Forslaget er ikke politisk behandlet, men byråden ville diskutere det med Utdanningsforbundet, Norsk Skolelederforbund og ungdommens bystyre for å utarbeide et konkret forslag til politisk behandling. Rygg har foreslått å premiere den beste læreren i kåringen med et utdanningsstipend.

Utdanningsforbundets leder i Bergen, Grete Ingebrigtsen, presterer å avvise invitasjonen med ikke engang å ville stille på et møte med byråden. – Det er grunn til å tro at lærere og skoleledere vil motta dette som en dårlig spøk, i beste fall, en god del vil bli sinte, sier Ingebrigtsen til Bergens Tidende.

Rygg har kanskje formulert dette forslaget litt dårlig. Han har tenkt at det er elevene som skal kåre årets lærer. Utdanningsforbundets leder er i alle fall ganske klar når hun vil ha seg en slik kåring frabedt: – Våre lærere ønsker ikke å bli gjenstand for elevenes ukvalifiserte synsing, sier hun.

Jeg synes reaksjonen fra Utdanningsforbundet føyer seg pent inn i rekken av det man er vant til fra den kanten. Å nekte å stille på et møte for å snakke om dette, virker rett og slett ubegripelig umodent.

Jeg forutsetter at det ikke er av ren og skjær ondskap Rygg ønsker å gi en lærer som utmerker seg en pris. Og han innrømmer selv at forslaget er prematurt og at han trenger innspill fra berørte parter. Med andre ord, det er stor sannsynlighet for at Utdanningsforbundet kunne vært delaktig i å forme prisen, kriteriene og juryen slike de mente var best. Men nei, de vil ikke engang snakke om det.

Jeg synes forslaget fra Rygg har mye godt i seg. Jeg er grunnleggende for å dele ut priser. Det deles allerede ut mange priser til mange forskjellige yrkesgrupper. Journalister, skuespillere, TV-folk, annonsebransjen, forfattere, film-folk, sosiologer, advokater, designere og en haug andre yrkesgrupper holder seg med en årlig prisutdeling for å hedre ekstra godt utført arbeid. Typisk deles prisen ut når lauget har sin årlige hovedforsamling og fest. Mange yrkesgrupper, f eks kokker, kan sogar konkurrere om å bli best på sitt felt.  Selv lærere kan allerede motta en pris, Holmboeprisen, som gis til en matematikklærer i grunnskolen som har utmerket seg.

At kommunen ønsker å dele ut en pris til en lærer som utmerker seg, mener jeg er utelukkende positivt. Det at det finnes en mulighet for å få heder, inspirerer. Det å få prisvinneren frem i lyset, gjør at vi andre kan lære av det prisvinneren har gjort. Det å ha en pris, krever også gjennomtenkte kriterier for hva som skal til for å få prisen. Og det er nyttig fordi det gir en hel yrkesgruppe noen kjerneverdier de kan hekte sitt daglige virke på.

En av grunnene til at Utdanningsforbundet er mot, er at de virker livredd for individets initiativ. Utdanningsforbundets leder uttalte i en diskusjon på radio om saken, at en viktig grunn for å være mot er at alt lærerarbeid er teamwork. Derfor er det urettferdig å trekke frem én lærer. Vel, nesten alt arbeid er teamwork. Det er likevel lov å utmerke seg innenfor teamet. Selv fotballspillere, og jeg antar at Utdanningsforbundet i Bergen vet at Brann stiller med 11 spillere på banen til hver kamp, altså skikkelig teamwork, har en egen kåring der bysbarnet Roald «Kniksen» Jensens priser blir delt ut.

Jeg håper byråden for Skole og utdanning i Bergen fortsetter arbeidet med en slik pris. Og enda bedre, jeg håper andre kommuner også synes forslaget er godt og utvikler en slik pris. Kanskje vi til og med skal ha en nasjonal kåring av årets lærer. Det er i alle fall vel så viktig å verdsette ekstraordinær pedagogisk innsats, som det er å verdsette årets beste midtbanespiller eller årets beste bank. Men når ikke engang pedagogenes eget forbund vil snakke om saken, er det forståelig hvis byråden i Bergen gir opp.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende