Hvordan kan en norsk politiker være i mot å få fakta på bordet?

Jeg mener foreløpig ingenting om vi bør bore etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen. Men jeg vil gjerne mene noe om det. Men da trenger jeg kunnskap. Og derfor trenger vi en statlig finansiert og troverdig konsekvensutredning om saken. En slik utredning vil ikke SV og Senterpartiet gi oss.

Senterpartileder Liv Signe Navarsete sa blant annet dette i en tale hun holdt for Natur og ungdom i januar i år: «Sp sitt standpunkt er klokkeklart. Vi meiner desse områdene ikkje skal opnast for petroleumsverksemd. Det er viktige gyte – og oppvekstområder og fisken må ha forkøyrsrett. Det er vårt føre vàr prinsipp. Med vårt standpunkt er det ikkje naturleg å gå i gang med ei konsekvensutredning. I Soria Moria 2 står det at ei avgjerd om ei evt konsekvensutredning skal takast i samband med revideringa av forvaltningsplanen. Dette er ein viktig verdikamp – og vi må vinna den!»

Også miljøvernminister Erik Solheim er klokkeklar på at SV ikke vil ha en slik konsekvensutredning. Dagsavisen skriver at partiet har gitt regjeringskollega Arbeiderparti klar beskjed om at ekteskapet er over dersom Ap går inn for å få fakta på bordet.

Er ikke dette rett og slett litt barnehage? Det minner litt om de som stikker to fingre i ørene og synger lalalalala når du argumenterer med dem. Dog skjønner jeg deres utgangspunkt. Både Sp og SV er mot oljeboring uansett. Og, tenker Sp og SV, en konsekvensutredning er første steg på vei mot å åpne for utvinning av olje og gass i disse sårbare områdene med store fiskeressurser. Det vil de ikke ha noe av, og dermed er det klokt av dem å stoppe dette på formelt grunnlag ved å nekte å igangsette en konsekvensutredning.

Denne holdningen er etter mitt syn udemokratisk. Når ble fakta farlig i et demokrati? Det er jo mest mulig kunnskap som gjør at flest mulig kan være med å ta best mulig beslutninger. Fakta og sannhet er noe av det første som blir uviktig i regimer vi ikke liker å sammenligne oss med.

Jeg vil gjerne vite hva vi eventuelt sier nei eller ja til. Jeg vil vite hva oppsiden og nedsiden er. Hva er nytten og hva er kostnaden? Hvor store verdier ligger det på havbunnen i disse områdene? Hva er risikoen hvis vi starter utvinning? Hvor stor skade kan vi i verste fall påføre disse områdene? Hva og hvor store er de positive og negative ringvirknignene på land ved å si ja eller nei? Hvor mange sykehjemsplasser kan disse oljeinntektene gi? Og er det i så fall verdt det?

Det kan meget vel tenkes at en slik utredning vil gi en massiv oppslutning om å verne disse områdene til evig tid. Og hvis et vern holder til evig tid, holder det med andre ord lenger enn til neste valg. Det gjør neppe «nei til konsekvensutredning». Lo går inn for en slik konsekvensutredning, og da vet man jo hva Ap mener. Lo er deltager i et samarbeidsforum kalt KonKraft samen med Oljeindustriens landsforening, Norsk Industri og Norges Rederiforbund. Og i en uttalelse fra disse heter det at «Så viktige beslutninger må bygges på kunnskap. Det sikres gjennom konsekvensutredninger, slik petroleumsloven krever. Konsekvensutredninger vil sikre at alle viktige avveininger blir gjort, og at lokalbefolkningen og andre berørte parter blir hørt.»

Det kan også tenkes at en slik utredning vil gi en massiv oppslutning om å starte utvinning. Men det vil i så fall være en beslutning som er gjort med stor vekt på verstefalls senarioene. Hva om en konsekvensutredning kom til at oljeaktivitet i disse områdene i verste fall kan påføre fiskeressursene og miljøet for øvrig, små, og i så fall, opprettelige skader. Bør vi ikke vite det før vi sier nei til boring?

Er jeg for boring fordi jeg gjerne vil ha en konsekvensutredning. Nei, jeg er for å få kunnskap før jeg fatter den beslutningen.

Det er liten tvil om at sokkelen har gitt Norge et velstandsnivå langt utover det vi kunne ha skapt uten. Pengene renner inn. Det er ikke dermed sagt at mer penger inn bør føre til at vi kaster alle prinsipper over bord. Men noen i disse to partiene må forklare meg hvorfor fakta er farlig, og hvorfor de ikke vil ha et best mulig beslutningsgrunnlag før de meisler sine standpunkter ned på stentavler.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende