Jeg har i det siste blitt aktivt forsøkt vervet til noe som lyder navnet Wealth Masters International. Styr unna er mitt råd!

Mye taler for at en ny pyramidebølge rir landet. Jeg har tidligere skrevet om det her.  I det siste har flere tatt kontakt med meg om aktive selgere av et produkt som heter Wealth Masters International. Dette selskapet virker å være en samarbeidspartner av det mer kjente Carbon Copy pro. Interessant nok har også jeg blitt utsatt for temmelig aggressiv markedsføring av dette konseptet. Den siste måneden har det øst inn med spammail fra en pågående selger fra Meråker i Nord-Trøndelag. I mailen er det en link som bringer meg til en nettside som lover meg gull og grønne skoger, eller som han sier: «Du kan ikke krysse havet ved å stå å stirre på vannet».

Her er linken, du kan jo vurdere dette selv. Men les videre før du klikker på denne: http://www.skattekista.com/takk.html

Det fremgår av nettsiden at hvis jeg er smart nok, kjøper jeg en startpakke som består av et hefte, en DVD, personlig oppfølgning, verdens beste marketingplattform samt tilgang til markedets aller beste produkter som skal garantere meg suksess.

Det lukter pyramide lang vei. I disse konseptene er det ofte ullent og vanskelig å få tak i hva som selges, og om det som selges er verdt prisen. Eller om produktene og tjenestene kun er et skalkeskjul for å drive verving til en pyramide. Derfor har jeg tatt vare på kommunikasjonen som har blitt mer og mer pågående. Og plutselig en kveld ringer nord-trønderen hjem til meg. Siden han så at jeg hadde vært inne på nettsiden hans, ville han følge meg opp og fortelle hvilken eventyrlig sjanse dette var. Hvordan han har fått tak i mitt telefonnummer, er for meg litt vanskelig å forstå. Jeg har ikke registrert meg noe sted på hans sider verken med navn eller mailadresse.

Uansett, jeg spurte hva dette var for noe. Det fikk jeg ikke noe svar på, jeg måtte delta på et såkalt webinar. Noe som er et nettbasert seminar om selskapet. Jeg tipset ham høflig om at det er straffbart å forsøke å lokke noen inn i en pyramide. Da forsikrer han meg om at Lotteritilsynet hadde sett på selskapet, og konkludert med at dette ikke er en pyramide og var et fullt lovlig og seriøst selskap. Jeg takket for samtalen.

Hos Lotteritilsynet er de klare på at den aggressive selgeren fra Meråker ikke snakker helt sant. Vi har sett på det, sier Rakel Bruteig i lotteritilsynet, men det er for ressurskrevende å vurdere hvert enkelt selskap vi får tips og spørsmål om. Derfor har vi ikke kunnet konkludere. Men vi uttalte følgende den 18. mai i år: «Ut i fra informasjonen som vi har fått tilsendt og det som ligger ute på nettsiden til WMI kan det se ut til at virksomheten har pyramidelignende trekk. Blant annet stammer mye av medlemmenes inntekter fra salg av medlemskap og startpakker kombinert med det som fremstår som til dels overprisede varer. Lotteritilsynet har mottatt flere henvendelser angående Carbon Copy Pro og WMI. Førstnevnte er etter det Lotteritilsynet kjenner til en samarbeidspartner til WMI. Totalinntrykket Lotteritilsynet sitter igjen med er at disse selskapene opererer i en gråsone av pyramidebestemmelsen i lotteriloven § 16. Med bakgrunn i at vi ikke har foretatt en fullstendig vurdering av WMI kan vi imidlertid ikke uttale oss om selskapet rammes av lotterilovens § 16.»

Det er med andre ord ikke slik at vi kan konkludere med at WMI er en ren pyramide. Men at WMI-selgere bruker Lotteritilsynett uttalelse som en godkjenning av virksomheten deres, forteller meg bare at de er useriøse. Lotteritilsynet sier tvert i mot at det lukter fisk lang vei av WMI. Definisjonen på en ulovlig pyramide er i følge Lotteritilsynet, at over 50 % av inntektene stammer fra medlemsavgift og lignende. Det er med andre ord et krav at over 50 % av omsetningen må stamme fra reelle varer eller tjenester for at et direktesalgskonsept skal gå klar av lotterilovens § 16. Lotteritilsynet mener virksomheten har «pyramidelignende trekk» og «inntektene stammer fra medlemskap og startpakker kombinert med det som fremstår som til dels overprisede varer».

Trenger man egentlig noe mer enn dette? Hold deg unna, er mitt råd. Er du interessert i å drive med nettverkssalg, som man må understreke er helt greit, lovlig og et fritt yrke, bør du se på nettsidene til Direktesalgsforbundet. Dette er et forbund for selskapene som driver lovlig direktesalg der hovedvekten av omsetningen stammer fra produktene som selges. Lederen av forbundet, Jan Fredrik Torgersen, er for øvrig oppgitt over Lotteritilsynet. Han forteller at hans forbund har forsøkt å komme i dialog med tilsynet for å diskutere ulike aktører Direktesalgsforbundet mener er pyramider og som ødelegger den seriøse delen av bransjen. Denne dialogen stoppet plutselig opp, forteller Torgersen, fordi tilsynet ikke hadde ressurser til å forfølge dette.

Verden blir stadig mer fragmentert. Facebook, Twitter og andre sosiale medier er glimrende arenaer for å markedsføre det ene idiotkonseptet etter det andre. Men det krever heller ikke rakettforskning å skille klinten av hveten i dette markedet. Ett forhold er at en idiot og hans penger fort skiller lag. Har du kastet deg inn en pyramide og det rakner, er pengene dine borte. Det er for så vidt greit nok i og med at det bare går ut over deg selv. Men enda viktigere er det at det faktisk er straffbart å lokke noen inn et konsept som bryter med lotteritilsynets § 16. Din omgang med pyramider kan dermed få langt større konsekvenser enn at du taper penger.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende