hegnar_464I Dine Penger tjente vi 5,8 millioner kroner i 2008 og 5,2 millioner i 2009. I Finansavisen, og senere Kampanje.com som sakser fra Finansavisen, blir det til: «Dine Penger forstsetter å tape penger». Jeg finner det underlig at en av landets fremste økonomer, Trygve Hegnar, ikke har lært sine kolleger å lese et regnskap.

Til Finansavisen og Trygve Hegnar kan det derfor være på sin plass å påpeke at i året 2009, økte resultatet av vår drift innholdet på Dine Pengers bankkonto med om lag 5 millioner kroner. Det kan enkelt leses ut av regnskapet. Likevel taper vi altså penger i Dine Penger, i følge Finansavisen.

Hva er å tjene penger? I min verden er det å se på driften av et selskap, det vi si ikke å inkludere regnskapstekniske disposisjoner. Og i alle fall ikke å inkludere avskrivninger som skyldes forhold skapt av skattemessige grunner når et selskap blir solgt. Dine Penger har vært eiet av Schibsted-konsernet siden 1996. Men eierskapet har vært flyttet mellom konserninterne selskaper fordi man ved to anledninger har funnet at det vil tjene Dine Penger, ny eier og konsernet best. Ved en slik overdragelse av eierskap, selv om den skjer mellom døtre i samme konsern, oppstår det noe som heter goodwill. Siden det settes en verdi på selskapet, basert på hva man antar selskapet vil tjene i det lange løp, vil denne verdien normalt langt overgå verdien av de fysiske gjenstander man får ved kjøpet (pc, skrivebord, stiftemaskiner og taperuller). Særlig vil det gjelde kunnskapsbedrifter. Litt forenkelet vil det man betaler minus de fysiske gjenstandene man får ved handelen, være goodwill. Man betaler med andre ord for for eksempel verdien av merkenavnet og innholdet i folks hoder. I regnskapet skal denne goodwillsummen avskrives av skattetekniske grunner. Det er jo ikke slik at Dine Pengers medarbeidere er blitt dummere det siste året og at vi derfor må avskrive innholdet av hodene deres.

Hvert enkelt års avskrivning vil i regnskapet fremkomme som en kostnad, og trekke ned det regnskapstekniske overskuddet. Men i alle regnskaper finnes det noe som heter noter der slike ting forklares. Kun den med minimal forståelse for å lese et regnskap, overser slikt. Ingen med et oppriktig ønske om å finne ut hvordan det egentlig går med et selskap, klarer å late som om goodwillavskrivning er en reell kostnad og tar hensyn til den når selskapets drift og egentlige overskudd skal finnes. Som et minstemål bør man i alle fall påpeke at selskapet tjener godt med penger før goodwillavskrivning.

Jeg tror Finansavisens medarbeidere skjønner dette. I artikkelen de setter på trykk har de nevnt alle de riktige ordene og tallene slik at de ikke kan tas på faktafeil. Likevel klarer de å konkludere med at Dine Penger taper penger. Det kan for meg bare bety at Finansavisen bevisst ønsker å fordreie sannheten. Og det er egentlig verre enn at de er inkompetente. Kan det virkelig være slik at Trygve Hegnar synes Dine Penger er en så vanskelig konkurrent at hans medier må fordreie virkeligheten for å få oss til å fremstå som en ulønnsom bedrift? I så fall tar jeg det som et stort kompliment fra en mann jeg i hele min karriere har sett opp til og respektert høyt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende