Nytt boligskattetakseringssystem fører til at skattene faller og mange flere slipper formuesskatt, sier regjeringen. Hvis det var målet, kunne man bare fjernet formuesskatt på bolig. Nei du, dette nye systemet kommer til å føre til mer skatt på bolig.

I de siste dagene har vi hatt en eksplosiv trafikk på Dine Pengers gode artikler om det nye boligskatteskjemaet du har fått i posten. Og det er tydelig hvilken aldersgruppe som øker mest. Aldri tidligere har så mange over 60 år utgjort en større andel av våre lesere som i de siste dagene.  Vi merker det også på de som tar kontakt og de vi er i kontakt med om dette temaet. Skjemaet er en real utfordring for den godt voksne slekt. Mitt råd til dere er, tenk som de unge: Det er ikke så nøye.

Jeg har ingen problemer med å skjønne at dette kan være en stressfaktor for en generasjon som er nøyaktige og er vant til å levere det den har fått beskjed om. De yngre generasjonene er vokst opp stort sett uten autoriteter og tar seg til rette. De har et mer omtrentlig forhold til det meste. Jeg kan godt skjønne at det føles uoverkommelig for hjemmeboende eldre å skulle måle opp disse såkalte P-rommene. Hva er P-rom? Og hvordan måler man? Og ikke minst, det er vanskelig å måle og holde seg fast i rullatoren samtidig.

Hele systemet bygger på slark

Slapp av, sier jeg. Tenk etter: Det er sendt ut om lag 2,4 millioner skjemaer. Din målning kan selvfølgelig ikke kontrolleres. Ligningsmyndighetene må stole på den informasjonen du gir dem. De kommer ikke hjem til deg for å kontrollmåle. Gjør ditt beste, gi dem et omtrentlig mål. Det er ikke så vanskelig. Mål avstanden i hver etasje du bor fra vegg til vegg. Gang dem for å beregne kvadratmeter, og trekk fra 15 % for deleveggene, kott og boder som ikke er P-rom. Da har du et anslag. Jo større huset er, jo mindre relativ andel går bort i vegger og kott. Da trekker du fra f eks 10 %.

På denne måten bevilger du deg et slark som må være helt greit. Hele systemet bygger jo på slark. Kvadratmeterprisen skal være lik for store områder, opp til hele kommuner. Det er P-rom som teller. Ikke om du har underjordisk garasjeanlegg, svømmebasseng eller 40 mål tomt i tettbebygd strøk. Den beregnede markedsverdien på din bolig blir uansett svært omtrentlig.  

Eksempel: du har 2 etasjer. Det er 10 meter mellom veggene den ene veien, og 7 meter mellom veggene den andre. Flaten er med andre ord 70 kvadratmeter. For to etasjer blir det 140 kvadratmeter. Trekker vi fra 15 % som er 21 kvadratmeter, ender du på 119 kvadratmeter. Sender du inn dette, kan du ikke henges. Da har du gjort det du kan. Ingen gamle kan lastes for å velge en slik metode. I så fall må forventer jeg at skattedirektøren kommer på banen og sier noe annet.

Mer skatt kommer

Den gruppen som er rasende, er de som har problemer med å slippe futen helt inn i den privatsfæren. Det kan man kanskje forstå, men jeg mener at systemet man nå lager er et fremskritt. All den tid vi i fellesskap har bestemt oss for å ha formuesskatt og bolig inngår i formuen, bør en mest mulig korrekt markedsverdi legges til grunn. Slik det er i dag, er formuesverdiene for bolig latterlig lave og i mange tilfeller uten rot i virkeligheten. Senest i dag kunne en kollega fortelle at hennes ligningsverdi var 1,81 % av markedsverdien. Taperne er selvfølgelig slike som henne. De som bor i svært gamle boliger, men i et fint strøk. Har du i tillegg en diger bolig, kan du regne med at formuesskatten får litt fart på seg. Jeg tror det er lett å være enige om at hvis vi først skal ha formuesskatt, må formuen beregnes likt for person til person.

Jeg har tidligere skrevet at dette blir en byskatt. Det blir det. Og det er en dimensjon med dette systemet som fortsatt kan diskuteres. Men den diskusjonen er tapt. Foreløpig. For den kommer igjen. Vi har nemlig ikke sett slutten på hva de skal bruke denne nye ligningsverdien til. Man skal være temmelig blåøyd for å tro at man lager så mye byråkrati bare fordi, som regjeringen selv sier, langt flere skal slippe å betale formuesskatt for boligverdien.

Det er særlig to forhold denne ligningsverdien baner vei for:

Det ene er en eiendomsskatt for alle landets kommuner. Med dette nye systemet har alle landets kommuner fått ligningsverdien for alle kommunens hus gratis. Det er uhyre enkelt å gange den med en promille eller to for å bringe mer penger inn i kassen. For å si det slik, grisen er ferdig fetet opp og klar til å slaktes.

Det andre er gjeninnføring av boligskatt. Tidligere hadde vi en skatt som het fordel av å bo i egen bolig. Mange økonomer, herunder meg selv, mener at det er riktig å vri skattene bort fra inntekt og over i skatt på fast eiendom. Men ikke uten at man fjerner tilsvarende mengde skatt på inntekt. Det er all mulig grunn til å følge med i skattedebatten fremover.

Presisering/rettelse:

Flere av leserne har påpeket at deleveggene innendørs inngår i arealbergning for P-rom. Det burde jeg ha sjekket ut, men den gamle kunnskapen knyttet til gamle arealmål var for sterk. Beklager at dette har skapt forvirring. Men poenget er likefullt gyldig. Når vi som amatører skal måle arealet av vår bolig, er det rett og rimelig at vi legger inn et slark for oss selv. Særlig fordi hele dette systemet likevel er temmelig slarkete i grunnvollene. Og da er det mitt syn akseptabelt, for dem som synes det er en uoverkommelig oppgave, å gjennomføre en omtrentlig måling og trekke fra en realtiv andel for det som ikke inngår i begrepet P-rom.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende