De fleste av oss er dømt til å låne penger. Og jo mer vi låner, jo finere bolig, bedre bil og hytte kan vi kjøpe. Men vi må sette en lånegrense. Problemet er at den grensen er svært vanskelig å finne, og du må leve med lånet en stund for å finne ut om du valgte riktig.

Samme inntekt, 1 million mer i gjeld

To husholdninger med samme inntekt, kan ha en svært ulik oppfatning av hva som er riktig gjeldsnivå. Tenk deg at den ene familien prioriterer lavt forbruk, slik at den har igjen 40 000 kroner mer enn den andre når alle kostnader for et år er betalt. Den sparsommelige husholdningen har med disse pengene og avdragsfrihet et lånepotensial på så mye som 1 million mer enn den andre familien.

Det å velge seg et gjeldsnivå, for det er et valg, avgjøres av mange faktorer. Det er lite som er mer tilfredsstillende innenfor privatøkonomi enn å leve med et behagelig gjeldsnivå. Hvis gjelden din er så lav at du kan betjene rentene på den selv om du i korte eller lengre perioder får lavere inntekt, f eks ved arbeidsledighet, sykdom eller at du velger å jobbe mindre, er du et fritt menneske. Derfor vil det være klokt å prioritere nedbetaling av gjeld inntil du er kommet ned til et slikt nivå.

Greit med avdragsfrihet så lenge det er gjennomtenkt

Men for mange vil det likevel være riktig å ikke prioritere nedbetaling av gjeld gjennom å velge avdragsfrihet. Deler vi det økonomiske livet opp i to faser, investeringsfase og høstefase, er det tradisjonelt slik at økonomien blir bedre i høstefasen. Da er gjelden normalt lav, lønnen tradisjonelt bedre, kostnadene lavere fordi barna tar vare på seg selv og for svært mange tikker det også inn milde gaver fra generasjonen over. God økonomi i høstefasen, fordrer for de fleste at man har knepet inn på forbruket i investeringsfasen.

Det å gjøre det litt romsligere i investeringsfasen ved å velge avdragsfrihet, betyr at du har mindre å bruke i høstefasen. Jeg kaller det å livsfaseutjevne forbruk. En trang økonomi kan for eksempel slite på et parforhold, og skilsmisser er normalt ikke en økonomisk opptur. For mange er det derfor riktig å leve lenger med høyere gjeld så lenge man har tenkt gjennom og akseptert konsekvensene.

Risiko

Valg av gjeldsnivå innebærer også at du må vurdere risiko. Hvordan utvikler verdien seg på det jeg låner til? Hva skjer med inntekten min fremover? Hvor høy kan renten bli? Hva blir min pensjon, underforstått hvor mye må jeg spare til den på egenhånd?

Det å velge riktig gjeldsnivå er en individuell øvelse. Gode regnestykker basert på standardiserte forutsetninger som du finner i denne kalkulatoren, bidrar med noen absolutte grenser. Men så må du legge inn dine egne preferanser og planer. Det er da svarene begynner å sprike.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende