Regjeringens håpløse behandling av individuelle pensjonsspareprodukter har endelig nådd frem til både kunder og finansbransjen. Nå stopper alle aktører så nær som én, salget av de såkalte IPS-produktene. Det er bra at en dårlig IPS ikke lenger selges, det er uhyre trist at vi ikke holder oss med en langsiktig spareordning med gode og stabile betingelser.

Vi vet at vi har store utfordringer foran oss knyttet til flere eldre som lever lenger. Samtidig har vi stadig flere som overføres til uføretrygd. Siden dette regnestykket ikke går i hop med det antallet som er i jobb, vil det bli press på velferdsordningene fremover. Særlig pensjonsordningen som allerede er reformert en gang. I et slikt bilde ville det være meget bra for samfunnet og individet at mange ble motivert til frivillig å spare ekstra til egen pensjon. Men frivillig og individuelle opplegg er noe regjeringen ikke liker. Pensjonssparing er ivaretatt i tvungne opplegg som folketrygden og obligatorisk tjenestepensjon. Jeg tror regjeringen her kaster blår i øynene på folk.

Ulønnsomt skattefradrag
Produktet vi snakker om, går under navnet Individuell pensjonssparing (IPS).  Når du setter inn pengene og binder dem frem til du blir pensjonist, får du et skattefradrag på linje med fradrag for betalte renter (verdi 28 %). Men når pengene kommer til utbetaling, blir utbetalingen fra «sparekontoen» din skattlagt som inntekt og ikke avkastning.

I dagens system betyr det som oftest 28 % alminnelig skatt pluss 3 % i trygdeavgift, til sammen 31 %. Har du så høy pensjon at du tipper over grensen for toppskatt, må du i tillegg betale enten 9 eller 12 % toppskatt. Det er en grov asymmetri i dette som lovmaker burde ryddet av veien. En enkel oppskrift er å skattlegge disse sparekontraktene kun som alminnelig inntekt, det vil si skattlegge dem med den samme satsen du fikk i fradrag da pengene ble skutt inn. Da blir det 28 % effekt av fraraget og 28 % skatt når pengene kommer til utbetaling. Og dermed blir dette en fornuftig spareordning.

I tillegg har det vært slik at vi har hatt et skattesystem med en finte du ikke har visst om, før du blir lurt av den. Vi har nemlig hatt en skattebegrensningsregel som har gitt skattefritak under en gitt inntektsgrense. Men tjente du over denne grensen, ville staten at du skulle tilbakebetale skatten du slapp under grensen. Helt til du hadde tilbakebetalt alt, skattla staten deg med 55 % av inntekten som falt i dette «tilbakebetalingsområdet».

Dine Penger døpte denne skatten pipelorten. Hvis du var så uheldig at pensjonsutbetalingen fra IPS havnet i dette inntektsområdet, var sparemåten grovt ulønnsom.

Du aner ikke hva resultatet blir
I forslaget til statsbudsjett, som jo blir vedtatt fordi vi har flertallsregjering, la regjeringen frem nye forslag som endrer bildet for IPS kraftig. Pipelorten fjernes. Det betyr at de som tidligere ville havnet i dette inntektsintervallet, nå slipper å betale 55 % skatt på denne pensjonssparingen. For dem er derfor IPS plutselig blitt vesentlig bedre butikk.

For de fleste andre har det blitt dårligere fordi regjeringen ønsker å øke trygdeavgiften for pensjonister fra 3 til 4,7 %. Skatten på IPS-utbetalingen øker med andre ord med 1,7 prosentpoeng. I tillegg akter man å innføre et skattefradrag som avtrappes med inntekt. Dette vil føre til at pensjonsinntekt utsettes for flere ulike marginalskatter. Den laveste marginalskatten blir antagelig 38,7 %. Men du vet ikke hva marginalskatten blir før du blir pensjonist.

Hva disse endringene betyr for den enkelte, krever mengder med regning. Problemet er at regnestykket er en ligning med svært mange ukjente. Så lenge politikerne er én av de ukjente, vil ligningen ha svært mange løsninger. Og løsningen endrer seg i takt med at politikerne endrer forutsetningene. Så lenge vi snakker om en spareordning der du binder pengene dine i flere tiår, er det helt umulig å vite om den gir deg valuta for pengene. Derfor har Dine Penger i 20 år advart og sagt at disse produktene egner seg for formuende med synske evner. Statsbudsjettet ga oss på nytt et elegant bevis på hvilken fordel det er at sparepengene ikke er bundet til masten på en båt som skal være ute på havet i 40 år, der politikerne bestemmer vær og vindretning.

En enkel løsning
Løsningen, hvis man ønsker en løsning, er uhyre enkel. Vil regjeringen motivere til individuell pensjonssparing må den vedta en ordning der man får det samme skattefradraget ved innskudd som man må betale ved uttak. Maksimalt sparebeløp bør knyttes til en fast andel av Grunnbeløpet (G) i Folketrygden. Og så må regjeringen binde seg selv og sine etterkommere til denne masten. Vanskeligere er det ikke.

 Alternativt kan man gi folk mulighet til selv å øke innskuddet på sin obligatoriske tjenestepensjonskonto. Det vil også være en meget god og enkel løsning.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende