Aldri tidligere i historien har vel en påstått voldtekt skapt så store økonomiske ringvirkninger i hele verden. Det kan sogar påvirke din fremtidige pensjon. Det forteller ikke så lite om hvilken globalisert tid vi lever i.

Lørdag kveld ble Dominique Strauss-Kahn, sjefen for det internasjonale pengefondet (IMF), arrestert på et Air-France fly i New York. Han ble varetektsfengslet og vil trolig bli siktet for voldtektsforsøk og frihetsberøvelse. Den alvorlige påstanden er at han skulle ha forsøkt å forgripe seg på en stuepike ved hotellet han bodde på.

IMF er viktig for verdensøkonomien
IMF (International Monetary Fund) er en organisasjon med 185 medlemsland. Fondet har som oppgave å bidra til internasjonalt samarbeid om pengeforhold, herunder ordnede valutaforhold som fremmer stabil økonomisk vekst og høy sysselsetting. I tillegg har fondet et særlig fokus på finansiell bistand til fattige land. IMF oppstod i juni 1944 fordi man ønsket å få orden på verdensøkonomien etter 2. verdenskrig.  Alle medlemslandene i fondet er representert på deres hovedmøter, men stemmevekten til det enkelte land korresponderer med størrelsen på innskuddet til det enkelte land i fondet. Lederskapet av fondet forvaltes av en administrerende direktør. Dette er nevnte Strauss-Kahn.

IMF spilte en avgjørende rolle for å koordinere og gi råd under finanskrisen. Mange har også pekt på Strauss-Kahns personlige bidrag for å skape enighet på tvers av landegrenser.

Verdensbanken og IMF
IMF må ikke forveksles med Verdensbanken selv om disse har et lignende mandat. Verdensbanken består av fem internasjonale organisasjoner som ved hjelp av finansiell bistand og rådgivning har som mål å fremme økonomisk utvikling og bekjempe fattigdom i uviklingsland. Banken er eid av landene som har skutt inn kapital og ble opprettet samtidig med IMF. Medlemskapet i Verdensbanken betinger også medlemskap i IMF.

Det er ikke så langt fra New York til Honningsvåg
Hvordan kan en slik hendelse påvirke deg og meg? I Morgentimene mandag falt både oljeprisen og børsene i Asia. Man skal være forsiktig med å knytte en enkeltstående hendelse til slike bevegelser i markedene, men vi kan vel tørt konkludere at IMF-sjefens New York besøk var en viktig økonominyhet gjennom helgen. Det som kanskje er mer alvorlig, er hvis det er slik som flere økonomieksperter som følger IMF og gjeldssituasjonen i særlig Europa tett, påstår. Nemlig at Strauss-Kahn ble sett på som den som personlig garanterte for å bidra til å hjelpe Europa ut av de enorme gjeldsproblemene landet har satt seg i. Særlig gjelder den akutte krisen i Hellas. Planen var at Strauss-Kahn skulle diskutere gjeldskrisen med den tyske forbundskansleren Angela Merkel i går, og i dag møte EUs finansministere med samme tema. Disse møtene er naturlig nok avlyst all den tid møteleder sitter bak lås og slå.

I en pressemelding IMF sendte ut i går, heter det at «The IMF remains fully functioning and operational». Det er med andre ord butikk som normalt. Men helt normalt blir det ikke på en stund. Uklare forhold rundt ledelse av en så viktig institusjon, skaper usikkerhet. Og er det noe som påvirker markedene, er det nettopp utsikkerhet. Lederskapet i IMF er bygget opp av et styre, der Strauss-Kahn også er leder. I tillegg har han en første viseadministrerende direktør og to viseadministrerende direktører til i toppledelsen. Financial Times skrev i går at John Lipsky, den nest høyeste sjefen, går inn som midlertidig administrerende.

Løsningen lar vente på seg
Tilbake til Europa og Hellas. Hvis man ikke løser gjeldsproblematikken i Hellas, kan vi få et nytt sjokk i internasjonal finansverden. En løsning vil si at Hellas får enda mer lån for å holde hjulene gående, med krav om å stramme inn offentlige utgifter slik at underskuddet i statsfinansene snus til balanse. Det vil si at gjelden ikke fortsetter å øke i forhold til bruttonasjonalprodukt, slik den gjør nå. Alternativene, som andre enn meg kan si mye klokere ting om, er enten at Hellas stopper å betjene sin gjeld eller får en delvis gjeldssanering. Hellas kan også frikobles euroen. Uansett vil en løsning som ikke er omforent og kommer som en følge av internasjonal enighet, skape mye dramatikk særlig i europeisk bankvesen. Da kan vi få en ny tillitskrise mellom finansaktørene, særlig bankene, der pengestrømmene stopper opp fordi ingen vet hvem som sitter med svarteper. Svarteper i denne sammenhengen er å måtte ta de store tapene for utlån som aldri vil bli tilbakebetalt. Noe slikt vil føre til at risikopremien for lån, det vil si rentene, fyker opp. Det er noe vi definitivt ikke trenger for å få et allerede skjørt næringsliv opp å stå, økonomisk vekst og flere i arbeid.

Effektene av slike forhold er selvfølgelig mange. Noen er også positive. For eksempel at europeiske bedrifter har nytt godt av en svakere Euro en periode. Og eskalerer krisen, blir euroen enda svakere. Det kan også tenkes, slike det antydes i Financial Times, at det blir lettere for Hellas å restrukturere gjelden all den tid det nå er blitt enda viktigere for europeiske ledere å berolige markedet.

Oljefondet kan tape mye penger
For Norges del, er det på tide å bli bekymret for oljefondet. Fondet vårt for fremtidige pensjoner og påfyll til norsk velstand har plassert om lag 800 milliarder kroner i europeiske gjeldspapirer. Både gjennom lån til stater, til selskaper og som aksjonær i europeiske banker skriver DN.no.  Hvis noen ikke klarer å betjene sin gjeld, er det lett å se at vi gjennom oljefondet blir tapere med stor T. Det vil i korte trekk bety at formuen vår blir mindre, og at tilskuddet til det enkelte års innenlandske forbruk blir mindre enn det ellers ville vært. Hvor stor effekten blir, er vanskelig å si noe om. Enda mer dramatisk og med et enda større tapspotensial, er utsiktene til en ny og mer alvorlig finanskrise. Vi kom oss gjennom den første, men en ny så raskt etterpå kan bli mer alvorlig og enda mer langvarig. Da kan selv vi nordmenn få merke en stigende ledighet.

Vi sitter alle i samme båt
«
Legger du fremtiden din i hendene på seksualmoralen til en franskmann, tar du uendelig risiko!», var en av mange artige kommentarer jeg registerte gjennom helgen. At IMFs administrerende direktør blir satt ut av spill, har selvfølgelig ikke økt opplåningen i Europa. Men løsningen av krisen har kanskje rykket dager og uker unna. Og det kan være alvorlig nok. Sommerfuglens vingeslag i New York skaper med andre ord enorme ringvirkninger verden over.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende