OECD anbefaler at det må blir mye dyrere å bruke bil i Norge for at vi skal nå våre mål om å redusere utslipp av klimagasser. Jeg sier det igjen: det er nesten ingen andre land det er enklere å få dette til i, enn i Norge. Fjern alle fastavgiftene på bil (engangsavgift, omregistreringsavgift og årsavgift), erstatt dem med det OECD foreslår: mer bompenger, veiprising og høyere drivstoffavgifter.

Det koster en halv formue å kjøpe bil i Norge. Forklaringen er at kjøp av en helt vanlig familiebil utløser en skatt til staten på et par hundre tusen kroner. Og selger du den samme bilen videre til en ny eier, utløses en ny skatt til staten kalt omregistreringsavgift. Og hvert eneste år dumper årsavgiften ned i postkassen. Den er for 2011 på 2840 kroner.

Må låne 200 000 for å betale en bilskatt
Alle disse tre avgiftene er uavhengig av om du bruker bilen eller ikke. Du må betale dem uansett. En vanlig familie i Norge må låne mellom 400 og 500 000 kroner for å kjøpe en bil. Av dette låner de 200 000 kroner bare for å betale en skatt. Familien bruker med andre ord svært mye bare på å anskaffe bilen. Du er bra naiv hvis du tror denne bilen ikke vil bli mye brukt.

Nettopp fordi den er så dyr og legger beslag på en stor andel av familieøkonomien uten engang å være kjørt en eneste km, nettopp derfor vil familien også bruke bilen mye. Tror politikerne at folk betaler blod og svette for å ha bilen stående i garasjen? At folk frivillig tømmer lommeboken for å kjøpe bilen, for deretter å piske seg selv litt mer ved å vente på en buss i kuling og snø som ikke kommer?

Det skal bli dyrere
En god ide for å begrense bilbruk, er derfor slik OECD anbefaler, å øke kostnaden ved BRUK av den.  Det betyr for eksempel høyere drivstoffavgifter, mer bompenger og kanskje også veiprisingssystemer som rushtidsavgift og lignende. Uten å røre andre skatter, er dette umulig i Norge. Det blir opprør. Et av verdens høyeste skatte- og avgiftsnivå kan ikke vesentlig økes ytterligere.

En meget enkel måte å ordne dette problemet på, er å fjerne fastavgiftene og erstatte dem med bruksavgifter. Bilen blir billigere i innkjøp, men dyrere å bruke. Du blir ikke gjeldsslave om du kjøper en trygg og god familiebil, du har råd til å ha den i garasjen, og du få et kraftig incitament for å ta kollektivt til jobb.

Jeg har skrevet om dette i årevis. Her er flere av de sakene samlet.

Avgiftsøkning må ikke være synonymet til avgiftsomlegging
Men det er taust. Det er ingen politikere som vil ta i forslaget. Jeg tror miljøargumentet er en hyggelig bløff. Motivet er å skape større inntekter til staten. Det å redusere avgiftene, utover rent kosmetiske inngrep slik at man kan selge en god historie, er utenkelig. Politikere tenderer til å gjøre små justeringer av avgiftssystemet slik at en miljøvennlig bil får 200 kroner lavere engangsavgift, og etterpå male ut om den miljøvennlige avgiftsomleggingen med bred pensel. For et samlet politikerkorps er dessuten avgiftsomlegginger som oftest synonymet til avgiftsøkninger.

Men man kan ikke gi opp. Derfor og nok en gang: Lytt til OECD, øk skattene på å bruke bil. Men senk samtidig skattene for å eie den minst tilsvarende. Det er et system jeg tror norske bileiere ville kunne akseptere. Gjør det før det er for sent. Det er udiskutabelt at biler skaper miljøproblemer.

Følg Tom Staavi på Twitter

Tips oss hvis dette innlegget er upassende