Siden pensjonsrettigheter kan endres, har for mange fagforeninger satt seg selv sjakk matt ved å kreve pensjon fremfor lønn. Lønnen er fuglen i hånden, pensjonsrettigheter er de 10 fuglene på taket. Dette kommer hundretusner av arbeidstagere til å få merke i årene som kommer.

Aftenposten har de siste dagene satt søkelyset på pensjonsrettigheter for ansatte i offentlig virksomhet som blir privatisert. Vips endrer pensjonssystemet seg. De ansatte får dårligere pensjon.

Bedriftene “rømmer” ytelsesordningen
Det er ikke bare ved slike virksomhetsendringer at dette skjer. Mange bedrifter har allerede omdannet pensjonsordningen fra ytelsesordninger til innskuddsordninger. I tillegg kan også ulike forsikringselementer i pensjonssystemet endres, for eksempel at det tilbys dårligere dødsrisiko eller uføreordninger. Jeg kan forsikre om at de bedriftene som ikke allerede har gjort denne endringen eller skal i gang med prosessen, tenker på om de skal gjøre det. Min spådom er at ytelsesordninger er et antikvarisk system som er i ferd med å bli lagt dødt.

Den enkle grunnen til dette, er at ytelsesordningene er for dyre, og de er vanskelige å leve med for bedriftene fordi kostnadene ved dem kan variere kraftig. En ordning som tilsier at en lønnstager som er 40 skal få 66 % av sluttlønn livet ut når han fyller 67, er selvfølgelig litt vanskelig å forholde seg til all den tid det er vanskelig å tippe hva denne personen har i lønn på dette tidspunktet. Siden det også er vanskelig å vite hva avkastningen på de avsatte pensjonsmidlene blir i perioden, er det enda verre. Og som om ikke det var nok, får man et lønnsopprykk sent i karrieren, er i alle fall pengene ikke på bok for utbetaling.

Innskuddsordninger er dine penger på din bok
Innskuddsordninger er enklere å forholde seg til. Man får skutt inn en prosentandel av lønnen på pensjonskontoen sin. Når du blir pensjonist, utbetales summen på pensjonskontoen som pensjon. Hverken mer eller mindre.

Pensjonen kan som oftest endres
De aller fleste tror nok at ingen kan ta fra deg pensjonsordningen din. De fleste tenker på pensjonsordning som en del av lønnen. Og akkurat som sjefen din ikke kan sette deg ned i lønn, med mindre du er enig, kan han heller ikke gjøre pensjonsordningen dårligere. Det er feil. For de aller fleste av oss gjelder det at pensjonsordningen ligger utenfor arbeidsavtaler og tariffbestemmelser. Noe Høyesterett nylig fastslo i denne saken. Oftest avtaler man at de ansatte er deltagere i “bedriftens pensjonsordning”. Det betyr at ledelsen kan fryse gamle avtaler og lage nye ordninger.

Jeg tror vi ikke engang har sett starten på de endringene som må komme. Pensjonsrettigheter er nemlig null verdt hvis det ikke er “pæeng på bok” til å betale dem på utbetalingstidspunktet. Mange bedrifter innser nå at det kan komme til å bli et problem. Pensjonsavsetningene truer i mange tilfeller bedriften mulighet til å drive med fornuftige og levbare marginer.

AFP kan neppe overleve
Det siste poenget gjelder også AFP. I privat sektor har man nå laget en AFP-ordning som er et rent tillegg til pensjon. Men dette er det bare de innenfor AFP-området som får. De utenfor er bare med på å betale for de andres gullpensjon via skattesystemet. I offentlig sektor er AFP fortsatt en golfpensjon som gir mulighet for å gå av tidlig. Dette rimer selvfølgelig dårlig med pensjonsreformen der poenget var å få folk til å stå lenger i arbeid.  I og med at AFP ordningen er dyr, urettferdig og på kollisjonskurs med ønske om å få folk til å jobbe lenger, er det et under om den overlever de neste 20 årene.

Slik forsvarer du deg
Det første du må gjøre er å vite hva slags pensjons- og forsikringsystem som tilbys på din arbeidsplass. Hvilken og hvor stor ordning har du? Hva betyr det for deg at arbeidsgiveren endrer den? Konsekvensene for mange kan bli store. Men ikke bare negative. Det er et vesentlig poeng. For store grupper kan det være en fordel å få omdannet pensjonssystemet fra ytelsesordning til lovens beste innskuddsordning. Særlig gjelder dette yngre arbeidstagere. Og innskuddsordninger har det ved seg at når pengene er utbetalt, står de på din konto. Ingen kan ta dem fra deg. Pensjonsrettigheter og løfte om penger om 40 år, er en langt mer flyktig valuta.

Men uansett må du ha oversikt for å eventuelt kunne forsvare deg mot endringer som måtte bli foreslått. Og forsvaret ditt er krav om høyere lønn. Vil en arbeidsgiver endre pensjons- og forsikringsordninger som er innarbeidet over langt tid, skjønner de fleste arbeidsgivere at det kan skape masseaggresjon blant de ansatte. Det er ingen tjent med, og da vil det normalt i privat sektor kunne være et godt forhandlingsklima for å bli enige om en fornuftig løsning.

Sjakk matt
I offentlig sektor er det verre. Der er lønnssystemene mer rigide og avtalene innbefatter for mange til at det kan samtales lokalt. Det er kanskje ikke helt på jordet å påstå at fagforeningene har satt seg selv sjakk matt. De burde over tid ha firet på pensjonskrav og heller jobbet for høyere lønn. Som vi har sett, pensjonssystemer kan endres. Lønn er fuglen du har i hånden, løfte om gullpensjon er de 10 fuglene som sitter på taket.

Følg Tom Staavi på Twitter

Tips oss hvis dette innlegget er upassende