I Dine Penger har vi et gyllent forsikringsprinsipp: Forsikre deg mot katastrofene, la bagatellene være uforsikret. Å bli ung ufør er en katastrofe. Det betyr et helt liv med omlag 180 000 kroner i årslønn.En gjennomsnittlig livslønn er i Norge på noe slikt som 16 millioner kroner målt i 2011-kroner. Blir du ufør før fylte 26, kan du se frem til en livsinntekt på noe rundt 8 millioner kroner. Der har du svaret på hvorfor du bør forsikre barnet ditt mot uførhet. Og derfor må du trolig kjøpe en barneforsikring selv om deler av innholdet kan betraktes som tildels verdiløst.

Ung ufør = Halv livslønn

Mye er allerede «forsikret» via skatteseddelen
Produktet barneforsikring inneholder mange elementer. Behandlingsutgifter, økonomisk støtte til foreldre hvis de må følge barnet over tid ved sykehusinnleggelse og støtte til ombygging av bolig hvis det trengs er alle eksempler på innhold som kan dukke opp i en slik forsikring. Siden en del av disse elementene er ivaretatt av det offentlige, er det mange som konkluderer med at barneforsikringene er unødvendige. Selvfølgelig trenger ikke barn i Norge forsikring for behandlingsutgifter i helsevesenet. Det har du allerede betalt for via skatteseddelen.

Men barneforsikringene dekker også ofte engangsutbetaling i forhold til invaliditetsgrad ved skade eller sykdom. Sistnevnte må ikke forveksles med en uføredekning. Det er et viktig plaster på såret å få 2 til 10 ganger G, det vil si opp til 800 000 kroner hvis man blir 100 % medisinsk invalid. Men det er ingen katastrofeforsikring.

Se etter uføreelementet
Hvis du skal tegne barneforsikring, skal den innholde et uføreelement! En rask sjekk viser at uføreelementet stort sett varierer mellom en halv og 1 G. Det vil si at hvis ditt barn blir 100 % arbeidsmessig ufør før det rekker å starte på arbeidslivet, utbetaler forsikringsselskapet opp til 80 000 kroner pr år til barnet blir 67 år. Ganger du det med årene barnet står utenfor arbeidslivet, vil en slik forsikring med både engangsutbetaling når barnet fyller 18 og en årlig uførepensjon tette omlag halvparten av barnets tapte livsinntekt i forhold til snittlønnen i Norge. Det lukter fortsatt ikke kaviar og champagne, men de første kronene ekstra over eksistensminimum har en meget stor verdi.

Ideelt sett burde selskapene tilby rene uføredekninger også til barn. Risiko, prising og forskning som påviser at uførhet kan gå i arv, er blant argumentene som gjør at selskapene ikke tilbyr et slikt rent produkt. Dagens produkter er ikke perfekte, men de er gode nok til at de bør prioriteres høyt i ditt totale forsikringsbudsjett.

Følg Tom Staavi på
Twitter

Få flere gode råd og tips om din privatøkonomi fra Dine Penger – trykk her for et godt tilbud på abonnement.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende