Fastrente har aldri vært mer aktuelt. Om fem år må vi håpe at fasit viser at det var lønnsomt å binde renten i disse dager.

Denne skribenten er fortsatt prinsipiell tilhenger av å la renten flyte av den enkle grunn at da knytter du denne viktige satsen i din egen økonomi til hvordan det ellers går i økonomien rundt deg. Renten er lav når utviklingen er dårlig og jobben er utrygg, lønnstillegget svakt og variable inntekter er under press. Renten er høyere når utviklingen i økonomien er god, lønnen din stiger og du tåler høyere rente.

Det prinsipielle argumentet for rentebinding, er å ha kjente låneutgifter fremover. Du vet at rentekostnaden ikke blir høyere enn det du har bundet den til. Mange arbeidstagere i Norge kommer jo for eksempel aldri til å miste jobben om de ikke banker opp en kollega eller møter full på jobb. Den andelen av oss som jobber i den offentlige sfæren har verdens beste stillingsvern og verdens mest bunnsolide arbeidsgiver. Og så lenge inntektssiden er sikker, kan det å låse utgiftssiden med fastrente for noen være en god ting. Andre, som har strukket strikket langt, kan også ha et godt prinsipielt argument for å velge fastrente. Selv om det ikke ser slik ut i dag, kan lånerenten meget vel være for eksempel 6-8 % om to år. Det vet ingen. Og raser korthuset ditt med en slik rentefot, er valget enkelt. Løp og bind!

Men mange er ikke interessert i de prinsipielle argumentene. De gir blaffen i risikovurderinger, forsikringsmetaforer og babbel om å knytte privatøkonomien til utviklingen i resten av økonomien. De vil vite hva som blir billigst. Punktum. Flytende eller å binde nå? Det utrolig kjedelige svaret på deres vitebegjær, er at ingen kan svare med noe særlig grad av sikkerhet. Vi må gjette.

Mitt tips er at det om fem år vil vise seg at det var lønnsomt å binde renten i disse dager.

Hvis utviklingen fremover blir dårligere, vil nok sentralbankrentene falle. Men da vil tillitskrisen i finansmarkedet tilta, hvilket presser pengemarkedsrentene opp. Og det er disse rentene som styrer renten på de flytende lånene. Med andre ord er det vanskelig å tro at de flytende rentene kan falle veldig mye under dagens nivåer.

Hvis vi får en permanent løsning på gjeldskrisen i Europa, USA finner en vei ut av sitt uføre og viktige fremvoksende økonomier fortsetter en positiv utvikling, kan vi tenke oss at veksttakten i hele verdensøkonomien tiltar. Det vil øke investeringsviljen og skape etterspørsel etter penger, med andre ord kan vi i så fall anta at rentene stiger.

I dag kan du binde renten på lånet i fem år til en rente rundt 4 %. Hvis det viser seg om fem år at flytende i gjennomsnitt har ligget under dette nivået, betyr det antagelig fem år med økonomisk krise. Og det klarer jeg ikke å tro på.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende